Mjøndalen Mjøndalen
Se også informasjon om personvern som du finner her.

Terms and Conditions

1. Om oss

1.1 Dette nettstedet ("Nettstedet")  er et nettsted drevet av BOOSTCOM GROUP AS ("Boost","Vi", "Oss"). BOOSTCOM GROUP AS er et norsk selskap registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer 982 316 448.

2. Vilkår for bruk

2.1 I samarbeid med Norsk Toppfotball (“Klubben”), leverer Boost Nettstedet og en online videotjeneste med høydepunkter, intervjuer og annet innhold (samlet betegnet "Innhold"). Videotjenesten, inkludert Innholdet og videospilleren, og alle andre spesialiteter, hjelpemidler, applikasjoner, materialer eller andre tjenester på Nettstedet som fra tid til annen tilbys av Klubben og/eller Boost, refereres til ved fellesbetegnelsen "Tjenester".
2.2 Vennligst les disse Vilkårene for bruk av nettstedet ("Vilkårene") før du bruker eller abonnerer på Tjenestene.  Gjennom å bruke vårt Nettsted indikerer du at du aksepterer disse Vilkårene, som inkluderer www.toppfotball.no/privacy som gjelder for vårt nettsted og at du godtar å rette deg etter dem.
2.3 Visse tjenester vil kreve at du abonnerer og betaler abonnement eller andre avgifter. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for Tjenestene, slik at du kan velge å ikke abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, inklusive i klausul 3, 4 og 5, gjelder kun abonnementstjenester.
2.4 Klubben og Boost på dens vegne forbeholder seg retten til når som helst å modifisere disse Vilkår ved å legge ut en revidert versjon på dette nettsted. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk. Gjennom å fortsette med å bruke Tjenestene aksepterer du den reviderte versjon.

3. Bestillinger

3.1 Ved å krysse av boksen og godta Vilkårene på abonnementsregistreringssiden, inngår du en rettslig bindende  kontrakt med Boost om å kjøpe Tjenester. Kontrakten er betinget av at betaling godkjennes av din kortutsteder og er til enhver tid underlagt disse Vilkår.

4. Pris og betaling

4.1 Våre priser dekker kun tilgang til Tjenestene. Telefonlinje og andre kommunikasjons- eller tilgangskostnader vil kunne belastes deg separat fra din ISP-leverandør eller relevant tjenesteleverandør. Alle våre priser er inklusive britisk merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Tjenestene du bestiller være de prisene som er fastsatt på dette nettsted på det tidspunkt du legger inn din bestilling.
4.2 Betaling for Tjenestene må foretas med kortene Mastercard, Visa, Visa Delta JCB eller gjennom PayPal eller gjennom autogirofullmakt (som anvist i hvert enkelt tilfelle). Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.
4.3 Boost forbeholder seg retten til å nekte betaling med autogiro eller kredittkort/betalingskort, etter sitt eget rimelige skjønn.  Boost vil behandle din betaling på et sikkert sted.

5. Varighet og opphør

5.1 Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å logge deg inn og gå til siden Min konto og klikke på tasten "Si opp abonnement" eller sende en e-post til kundeservice på følgende e-postadresse: customerservices@Boostgroup.com. Oppsigelsen må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.
5.2 Du kan si opp din Gratis Prøveperiode (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til abonnementsproduktene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Den nøyaktige lengde på den Gratis Prøveperiode vil bli oppgitt ved oppkjøpstidspunktet.  Vi vil imidlertid ikke foreta tilbakebetaling dersom du ber om  oppsigelse eller refusjon etter at din Gratis Prøveperiode har opphørt og/eller ditt kredittkort/betalingskort er blitt belastet for den aktuelle måned, år eller periode.
5.3 Boost vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen (og ethvert brudd på punkt 2 eller 7 vil anses som et vesentlig brudd) eller hvis du ikke oppfyller et eller annet av de tekniske kravene som er fastsatt i Hjelp-avdelingen av Nettstedet.
5.4 I tillegg vil Boost kunne bringe denne avtalen til opphør med en kalendermåneds varsel. Dersom Boost sier opp avtalen på andre vilkår enn som følge av ditt kontraktsbrudd eller manglende tekniske overholdelse, vil du motta en tilbakebetaling av det beløp du har forhåndsbetalt for Tjenestene med fradrag for et forholdsmessig beløp etter det antall dager du har hatt tilgang til Tjenestene.

6. Tekniske krav

6.1 Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene.
6.2 I tilfelle at Boost med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav forbeholder Boost seg retten til å nekte å levere Tjenestene til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til punkt 4.
6.3 Boost vil med rimelighet bestrebe seg på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelig for deg til enhver tid. Dette nettsted leveres imidlertid «som det er».
6.4 I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke være feilfri.
6.5 Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge Nettstedet og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil Boost utføre Tjenestene med rimelig omhu og ferdighet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker enhver garanti og ethvert vilkår som ellers måtte være underforstått, så langt som slik fraskrivelse er mulig etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

7. Teknisk support og kontakt med Boost

7.1 Du kan kontakte Boost enten du vil diskutere tekniske problemer eller spore ditt abonnement (dersom det er aktuelt), eller for enhver annen grunn, ved å sende e-post til Boost som angitt nedenfor. I alle tilfelle, vennligst oppgi din kunde-ID, e-post-adresse, produktdetaljer, siste transaksjons-ID, postnummer eller andre data som Boost måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt abonnement (dersom det er aktuelt).
7.2 Hvis du abonnerer på Tjenestene,  bør du varsle oss umiddelbart hvis noen av dine detaljer endrer seg, ved å logge deg på Tjeneste og oppdatere de aktuelle detaljene i avdelingen for Min konto eller ved å sende en e-post til customerservices@Boostgroup.com
7.3 Ethvert varsel gitt av Boost kan avgis gjennom postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi kan ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

8. Din bruk av Tjenestene

8.1 Vi er eier eller rettighetsinnehaver av alle immaterielle eiendomsrettigheter på dette Nettsted og i det materiale som offentliggjøres på det, inkludert blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre tilførsler du måtte motta og ethvert utvalg eller arrangement er gjenstand for copyright for Boost og/eller andre. Du godtar at du vil (a) bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste av bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller Tjenester fra deg eller noen andre; (b) til enhver tid kun se Tjenestene via en tillatt innretning og aldri la noen annen person få tilgang til Tjenestene. Du må holde ditt passord i sikkerhet og aldri dele passordene eller andre tilgangskoder med noen eller på noen som helst måte gjøre dem tilgjengelig for andre; (c) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av Tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller utvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte; (d) ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta reverse engineering av noen del av Tjenestene; (e) ikke se Tjenestene under omstendigheter hvor medlemmer av allmenheten kan se dem samtidig eller autorisere, sette i stand til eller utvirke noen annen person til å gjøre dette; og (f) ikke misbruke dette Nettsted eller bruke det til noe ulovlig eller uautorisert formål (som inkluderer overføring av noe datavirus gjennom nettstedet, eller bruk av nettstedet på en måte som krenker eller er i strid med rettighetene til noen andre). Foruten vår rett til å avslutte på grunn av dine brudd vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter eller utgjør brudd på disse Vilkår eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av en reguleringsmyndighet.

9. Meldingsinnslag og bruk av Innhold

9.1 Når du gjør bruk av et element som gjør det mulig å laste opp materiale til Nettstedet, eller kontakte andre brukere av Nettstedet, må du rette deg etter dette avsnitt.  Du forplikter deg til at ethvert slikt bidrag skal være i samsvar med disse standarder.
9.2 Vårt Nettsted vil kunne tilby deg muligheter til å overføre meldinger i tilknytning til ulike elementer inkludert e-post, meldingstavler og chatterom ("Meldingsinnslag").
9.3 Der hvor vi tilbyr Meldingsinnslag vil vi levere tydelig informasjon til deg om den type av tjeneste som tilbys, om den er moderert og hvilken form for moderering som er anvendt (inkludert om den er teknisk eller gjennom mennesker). Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å føre tilsyn med, overvåke eller moderere noe Meldingsinnslag vi leverer på vårt nettsted, og vi utelukker uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for noe som helst tap eller skade som oppstår ut fra bruken av noe Meldingsinnslag fra noen bruker i strid med våre innholdsstandarder, enten tjenesten er moderert eller ikke.
9.4 Du må bruke Meldingsinnslagene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du overfører. Du må ikke overføre noen melding ("Melding") i tilknytning til noe Meldingsinnslag som er diskriminerende, krenkende, utgjør eller oppmuntrer til opptreden som vil utgjøre en forbrytelse, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker noen lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, gjør inngrep i rettighetene til tredjeparter, inneholder noen informasjon av forretningsmessig art, inneholder noe virus, trojansk hest, dataorm, tidsinnstilt bombe, slettingsprogram eller annen lignende skadelig programmeringsrutine eller som på noen måte påvirker negativt, begrenser eller hemmer noen annen bruker fra å bruke og nyte godt av vårt nettsted.
9.5 Manglende overholdelse av disse akseptable retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre vilkår for bruk av nettstedet, som er forutsetningen for din adgang til å bruke nettstedet, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke vårt nettsted.

10. Barn og ungdom

10.1 Tjenestene er primært beregnet på brukere over 18 år. Det er imidlertid ingen stengsler for at personer under 18 kan ha tilgang til vårt nettsted eller registrere seg som brukere. Brukere under 18 bør kun bruke Tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge. Foreldrene eller vergene til noen under 18 som bruker nettstedet bør lese grundig gjennom disse Vilkårene.

11. Skadesløsholdelse

11.1 Du forplikter deg til å holde skadesløs Boost og/eller Klubben og eventuelle datterselskaper av Boost  og/eller Klubben og våre og Klubbens respektive styremedlemmer, direktører, tillitsmenn, ansatte og agenter, samt deres lisensgivere og leverandører, fra og mot hvilke som helst krav, søksmål, rettssaker eller rettergang, samt for alle eventuelle tap, erstatningsansvar, skade, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår på grunnlag av:
11.1.1 noen handling, unnlatelse eller feilaktig fremstilling utført av deg i forbindelse med din bruk av Tjenestene eller Nettstedet;
11.1.2 noen manglende overholdelse fra din side av disse Vilkårene; eller
11.1.3 krav fremmet av tredjeparter på grunnlag av eller tilknyttet din tilgang eller bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene, inkludert uten begrensning Meldingsinnslagene eller annen informasjon som er gjort tilgjengelig av deg på vårt nettsted.

12. Erstatningsansvar

12.1 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt skal det maksimale erstatningsansvar for hver av Boost og  Klubben overfor deg for forhold som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til levering av Tjenestene, være begrenset til det beløp som er betalt av deg med hensyn til Tjenestene ("betalingsbeløp"). Verken Boost eller Klubben skal i noe tilfelle være ansvarlig overfor deg for: (i) noe direkte tap som overstiger betalningsbeløpet; eller (ii) noen forvanskning av data eller noen indirekte eller følgemessige tap av hvilken som helst art selv om de er blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller med rimelighet burde kjenne til slikt tap. Ingenting i disse vilkår skal utelukke eller begrense Boosts og/eller Klubbens erstatningsansvar for død eller personskade på grunnlag av sin uaktsomhet eller sitt bedragerske forhold. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.
12.2 Der hvor Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, inkludert annonser på nettstedet for SMS-tjenester levert av en tredjepart, har vi ingen kontroll over innholdet av slike nettsteder, ressurser eller tjenester. Enhver bruk av slike tredjeparters nettsteder, ressurser eller tjenester vil dekkes av den aktuelle tredjepartens vilkår og retningslinjer for personvern, og vi påtar oss ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunnlag av bruken av dem.
12.3 Kommentarer og annet materiale som legges ut på Nettstedet er ikke ment å skulle utgjøre råd som man kan basere seg på. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar som oppstår på grunnlag av at noen som besøker Nettstedet eller andre som er blitt informert om Nettstedets innhold, baserer seg på noe slikt materiale.

13. Konkurranser

13.1 Fra tid til annen vil vi (eller utvalgte tredjeparter) kunne inkludere avstemninger, konkurranser, reklamekampanjer eller andre tilbud på Nettstedet. Hvert slikt tilbud skal være underlagt sine egne uttrykkelige vilkår og vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig i alle jurisdiksjoner.

14. Force Majeure

14.1 Verken Boost eller Klubben har noe ansvar overfor deg for noen forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår på grunnlag av forhold som er utenfor Boosts eller Klubbens rimelige kontroll, inkludert blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, noen tredjeparts handling (inkludert tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, inkludert oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller reguleringer av noen reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

15. Avkall

15.1 Ingen avkall av enten Boost eller Klubben skal fortolkes som et avkall på noen rettigheter eller botemidler, eller som noe etterfølgende brudd på noen bestemmelse i disse Vilkår.

16. Tredjepartsrettigheter

16.1 Klausulene 12, 13, 15 og 16 i denne Avtalen gir Klubben rettigheter som vil kunne håndheves av Klubben.
16.2 Med unntak for det som bestemmes i klausul 16.1, har personer som ikke er parter i denne avtalen ingen rett til å håndheve noen av dens bestemmelser. Dette berører ikke noen rettigheter for noen tredjepart i henhold til loven eller basert på andre rettslige grunnlag.

17. Gjeldende lov

17.1 Disse vilkår skal utelukkende styres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.